För att kunna njuta av en unik körupplevelse är det viktigt att vara trygg bakom ratten.
Jeep® Renegade är konstruerad för att erbjuda över 60 olika trygghets- och säkerhetsfunktioner,
inklusive segmentets första Forward Collision Warning (kollisionsvarningssystem) och LaneSense™ Departure Warning-Plus (kurshållningsassistent).
SLAPPNA AV MED VÅRT KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM
MED AUTOBROMS
Det här innovativa systemet upptäcker, tack vare radar- och videosensorer, om Jeep® Renegade närmar sig ett annat fordon
eller större hinder på vägen alldeles för fort, och varnar eller hjälper dig att förhindra/mildra konsekvenserna av incidenten.
Systemet ingriper i 3 steg:
Predictive Collision Warning (förutseende kollisionsvarningssystem):
aktiverar ljud- och ljusvarningar, samt en ryckning i bromspedalen, som varnar om att fordonet närmar sig ett hinder på vägen.

Advanced Brake Assist (avancerad bromsassistent): om föraren reagerar men inte bromsar tillräckligt hårt,
kommer ABA att öka bromstrycket för att förhindra/mildra konsekvenserna av olyckan.

Collision Mitigation System (automatiskt bromssystem): om föraren inte reagerar kommer systemet
att aktivera bromssystemet för att förhindra/mildra konsekvenserna av kollisionen.
TA KONTROLL PÅ VÄGEN:
AVÅKNINGSVARNAREN LANESENSE™
Med Jeep® Renegade kör du alltid i rätt riktning. Fordonets position i körfältet övervakas av kameror.
Om fordonet närmar sig körfältslinjen eller kantlinjen oavsiktligt kommer systemet att hjälpa föraren med ljus- och ljudvarningar.
Dessutom kommer systemet, om det upptäcker att fordonet är på väg ut ur körfältet, att påverka den elektroniska
servostyrningen för att hålla ett påfört vridmoment som hjälper föraren med en korrigerande åtgärd.
DITT TREDJE ÖGA: ÖVERVAKNING AV DÖDA VINKELN OCH DETEKTERING AV
KORSANDE TRAFIK FRÅN SIDORNA BAKOM FORDONET
Genom att hela tiden övervaka avståndet mellan ditt fordon och andra hjälper systemet för övervakning
av döda vinkeln dig att hålla det rätta säkerhetsavståndet. När en bil befinner sig i döda vinkeln,
på sidan eller bakom, informeras du om det med hjälp av ljusikoner på sidospeglarna eller en ljudsignal.
NÄRA DINA BEHOV: ADAPTIV FARTHÅLLARE Den här funktionen minskar farthållarens förinställda hastighet när man närmar sig ett annat fordon
i samma körfält, eller när ett annat fordon kör in i samma körfält. Systemet kommer att öka hastigheten
till den förinställda hastigheten när fordonet framför ökar hastigheten, eller kör in i ett annat körfält.
Funktionen är särskilt användbar när du kör i ogynnsamma väderförhållanden eller i situationer med minskad sikt.
VÄND DIG ALDRIG OM: BACKKAMERA MED DYNAMIC LINES Utöka ditt synfält. Med backkameran ParkView kommer du att ha perfekt sikt när du backar,
och tack vare Dynamic Lines får du vägledning vad gäller körning och riktning.
KÄNN DIG FRI: LÅSFRITT LÅS- OCH STARTSYSTEM KEYLESS ENTER-N-GO™
OCH NYCKEL MED STARTSPÄRR
Den Renegade har utvecklats med din trygghet i åtanke hela tiden, även gällande nyckeln. När du sätter dig i fordonet
kommer en elektronisk sensor att känna av om du har nyckelringen med dig och du kan starta fordonet genom att trycka
på knappen Start&Stop. Dessutom finns det en transponder i motorn som kommer att känna igen din personliga bilnyckel.
Om sensorn upptäcker att det är fel nyckel kommer motorn att stängas av efter några sekunder
SÄKRARE ÄN DU KAN TÄNKA DIG Renegade hjälper dig att få ut det bästa av alla körsituationer och inkluderar en del säkerhetsfunktioner som ingår i Jeep®-märkets
DNA, såsom Hill Start Assist (motlutsassistent), för att underlätta start i backe, eller Hill Descent Control (medlutsassistent),
för att underlätta körning nedför backe, och systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) som informerar dig när däcktrycket är för lågt.
Dessutom kommer du, tack vare Mopar® Electronic Vehicle Tracking System (system för elektronisk fordonsspårning), att ha det främsta
GPS-systemet för spårning av stulna bilar med nationell spårning, inklusive vägassistans 24 timmar om dygnet, en funktion där fordonets
ägare får information om angivna distans- och hastighetsparametrar överskrids, information om ankomst/avgång och information om höghastighetskörning.