FRÅGOR OCH SVAR & ORDLISTA

FRÅGOR OCH SVAR

Har du massor med frågor men ont om tid? Ta ett djupt andetag – vi har sammanställt en lista med de vanligaste frågorna så att du kan lägga mindre tid vid datorn och mer i terrängen.

Vad är skillnaden mellan konstant och inkopplingsbar 4WD?
System för konstant fyrhjulsdrift använder en mittdifferential så att fram- och bakaxlarna kan rotera med olika hastighet och på så sätt möjliggöra inkoppling på torra underlag för normala körförutsättningar. Ett inkopplingsbartsystem har ingen mittdifferential och låser ihop fram- och bakaxlarna. I ett inkopplingsbart system bör 2WD användas under normala körförhållanden, 4WD ska bara användas vid offroad-körning eller på vått eller halt underlag.
Varför kan inte inkopplingsbar 4WD användas på torrt underlag?
Inkopplingsbara 4WD låser effektivt ihop fram- och bakaxlarna så att de bildar en fast drivenhet som inte medger differentialrörelser mellan fram- och bakaxlarna. Drivlinan kan kärva och ett ljud kan uppstå när systemet används ofta på torra underlag eller i kurvor. Kärvande drivlina kan leda till värmeutveckling och att delar måste bytas i förtid.
Varför börjar den kärva?
När en bil svänger roterar varje hjul på var sin radie i förhållande till vändradien och färdas alltså med olika sträcka och hastighet. När bilens fram- och bakaxlar låses ihop och roterar på torrt underlag kan skillnaden i hjulens hastighet ibland leda till att drivlinan kärvar och släpper med en "smäll" eller skakning i bilen när ett eller flera hjul förlorar väggreppet.
Kan jag växla till 4WD Högväxel i alla hastigheter?
Växling till 4WD Högväxel kan ske när bilen är stillastående eller i rörelse. När bilen är i rörelse kan växling göras upp till 88 km/tim.
Hur länge kan jag köra i 4WD Högväxel?
Med ett inkopplingsbart system kan längre körningar med 4WD högväxel bara rekommenderas för våta, lösa eller hala underlag. Med konstant fyrhjulsdrift behöver du aldrig tänka på att växla till 2WD när vägbeläggningen blir bättre.
Hur fort kan jag köra med 4WD Högväxel?
Du bör inte köra fortare än vad vägförhållandena tillåter.
Vad är 4WD Lågväxel?
4WD lågväxel är ett läge som är särskilt konstruerat för tillfälligt bruk när extra grepp och maximal dragkraft krävs. Fram- och bakaxlarna är sammanlåsta och kraften från motorn överförs via andra växlar för att mångfaldiga vridmomentet.
Undvik att koppla in eller ur lågväxeln om bilen rör sig fortare än 3–5 km/tim och använd inte detta läge för normal körning.
Kan jag växla till 4WD Lågväxel i alla hastigheter?
Nej. Växla automatväxellådan till neutralläge, eller trampa ned kopplingspedalen i den manuella växellådan när bilen rullar i 3–5 km/tim. Medan bilen rullar i 3–5 km/tim, för spaken till fördelningslådan med fast hand till lågläget via neutralläge.
Hur fort kan jag köra med 4WD Lågväxel?
Kör inte fortare än 40 km/tim.
Vad händer om jag aldrig använder Selec-Terrain®-knappen?
I AUTO-läge väljer bilen automatiskt rätt drivläge för de förhållanden som systemet känner av.
Måste bilen vara parkerad eller i rörelse för att Quadra-Lift ® fjädringen eller Selec-Terrain ® ska kunna användas?
Bilen kan antingen vara parkerad eller i rörelse för att använda luftfjädringen Quadra-Lift® eller ställa in Selec-Terrain®. Medan bilen är i rörelse kan föraren manuellt välja lämplig höjdinställning i Quadra-Lift-systemet, eller låta bilen automatiskt välja optimal inställning.
Föraren kan också använda inställningsvredet till Selec-Terrain för att optimera drivlinan och bromskontrollen för en specifik terrängtyp. Quadra-Lift innehåller olika hastighetströsklar för respektive höjdinställning. Exempelvis kan föraren begära parkeringsläge i hastigheter under cirka 20 km/tim.
Systemet börjar sänka till parkeringshöjd när bilens hastighet är under cirka 10 km/tim. Funktionen kontrollerar att parkeringshöjden är uppnådd innan passagerarna stiger ur bilen. Offroad-höjder är också hastighetsbegränsande vid övre änden för att bibehålla god komfort.
Axelns rörlighet
En axels förmåga till rörelse i förhållande till chassit. Det är måttet på hur enkelt ett däck kan vara i kontakt med marken (med bibehållet väggrepp) i mycket ojämn terräng.
Axeldifferential
En axeldifferential är ett växelsystem som är placerat på axelns diffkåpa och som låter hjulen rotera med olika hastighet vid körning i kurvor.
Axel
En stel metalldel som förbinder fram- och/eller bakhjulen. Fjädringskomponenterna är monterade på axeln och på fordonets ram.
Bromskontroll
Överför vridmomentet från ett hjul till ett annat på samma axel när systemet känner av hjulspinn.
Brytvinkel
Graden på en lutning som definierar den största ramp eller kulle som ett fordon kan köra över utan att skrapa mot delar av ramen eller underredet.
"Crow Hop"
Bilen skakar till och däcken drar på grund av att drivlinan kärvar. Orsakas vanligen vid körning i konstant eller urkopplingsbar 4WD på torr beläggning.
Differential
Växelsystem som överför vridmomentet till drivhjulen medan hjulen samtidigt kan rotera med olika hastighet vid körning i kurvor. 4WD-fordon har differentialer i både fram- och bakaxlarna.
Differentialbroms
Tillhandahåller samma grundfunktioner som en axeldifferential men med en extra fördel: om ett drivhjul börjar spinna på halt underlag överför differentialbromsen automatiskt vridmoment till motsatta det hjulet för att återställa väggreppet.
Differentialspärr
Ger ännu bättre väggrepp än differentialbromsen genom att "låsa" ihop axlarna om föraren så önskar. Om differentialerna spärras medges inga hastighetsskillnader mellan hjulen och får inte användas på torra och belagda vägar.
Dragkrokar
Extra förstärkta smidda stålkrokar på bilens front och baksida utgör fästen för elastiska bogserlinor (s.k. snatch straps) och vinschvajrar (se delen med tips för terrängkörning) om du skulle köra fast.
Dragkraft
Dragkraft med 4x4 motsvarar väggrepp på asfalt. Trail Rated®-dragkraft bidrar till att du behåller kontrollen i vildvuxen terräng, halkiga (våta, leriga, snöiga) förhållanden och på branta sluttningar.
Drivaxel
Axel som förbinder växellådans utgående axel med differentialens pinjong. Fyrhjulsdrivna fordon är försedda med en extra drivaxel från fördelningslådan till främre differentialen.
Elektronisk koppling
Styr fördelningen av vridmomentet från fram till bak utan att föraren behöver agera, för mjuka och automatiska prestanda.
Expansion/Returdämpning
Rörelsen i ett hjul som sammantrycker fjädringen. Om ett hjul är i full expansion är det i det översta rörelseläget. Motsatsen till expansion är returdämpning – eller hjulrörelsen som sammantrycker bilens fjädring.
Fjädringsrörelse
Från full expansion till full dämpning är graden på den vertikala rörelse som fjädringen medger.
Fyrhjulsdrift
Drivlina som använder en fördelningsväxellåda till överföring av motorkraft mellan fram- och bakaxlarna för drift av alla fyra hjulen. System för konstant fyrhjulsdrift som använder en mittdifferential så att fram- och bakaxlarna kan rotera med olika hastigheter och på så sätt möjliggörs inkoppling på torra underlag för normala körförutsättningar. Ett system med urkopplingsbar fyrhjulsdrift använder inte en mittdifferential och ska enbart köras i tvåhjulsdrift under normala körförutsättningar. Med ett urkopplingsbart system används läget för fyrhjulsdrift enbart i terräng eller på våta och hala underlag.
Fördelningsväxellåda
Fördelningsväxellådan är monterad bakom och driven av bilens transmission. Den överför kraft till fram- och bakaxlarna i Jeep®-fordon med 4WD och omfattar hög- och lågväxel.
Hantering
Atletisk. Smidig. Trail Rated®. Fyrhjulsdrivna Jeep® manövrerar i trånga utrymmen, kringgår akuta situationer och undviker kosmetiska skador på trösklarna tack vare precisionsstyrning och optimerade axelavstånd. Inte ens gaseller rör sig lika smidigt.
Hasplåt
Bidrar till att skydda underredet från skador under körning i terräng.
Hill Descent Control
Systemet använder ABS-systemet till att kontrollera bilens rörelse under nedförskörning. Ger också jämn och kontrollerad nedförskörning i svår terräng utan att föraren behöver använda bromspedalen. Om bilen accelererar utan att föraren gör något ansätter systemet automatiskt bromsarna för att sakta ner farten till önskad hastighet
Högväxel
4WD-läge för körning på anlagda vägar eller i lätt terräng.
Infallsvinkel
Med utgångspunkt från plan mark är infallsvinkeln den vinkel med vilken ett fordon kan närma sig en lutning utan att främre underredet skrapar eller slår i marken. Det är en bra indikation på förmågan att ta sig fram i svår terräng som t.ex. över sten och stockar. Ett kort främre överhäng möjliggör höga infallsvinklar vilket ökar den terränggående förmågan.
Kopplingslameller
En serie alternerande stålskivor i fördelningslådan på många system med on-demand eller automatisk fyrhjulsdrift. En lamellsats är splinad på bakaxelns kopplingsenhet; den andra satsen är splinad på framaxelns kopplingstrumma. Kopplingshuset är vanligen fyllt med en trögflytande vätska av silikontyp som fastnar på skivorna och bidrar till att överföra vridmomentet till drivaxeln. Inkopplingen av kopplingslameller kan även styras elektroniskt.
Kryphastighet
Krypförmågan är ett fordons lägsta utväxling som fastställs genom att multiplicera ettans utväxling med utväxlingen i lågväxel och axelutväxlingen.
Krypförmåga
Nödvändigt för komplicerade offroad-banor som omfattar klättring uppför eller körning nedför branta sluttningar, det är slututväxlingen för ett fordon i lågväxel. Systemet låter Jeep®-fordon "krypa" framåt (utan att gaspedalen trampas ned) i mycket låg hastighet. I praktiken gör bilen hela jobbet. Krypförmågan fastställs med denna formel: utväxlingen på första växeln x bakaxelutväxlingen x 4WD-utväxlingen i lågväxel. Ju högre värde desto bättre terrängförmåga.
Kraftberövande friktion
Ytmotstånd mot relativ rörelse, t.ex. en glidande eller rullande kropp.
Lågväxel
4WD-läge som används i svår terräng.
Löpande markfrigång
Avståndet från marken till den lägsta punkten mellan axlarna.
Markfrigång
Släpa inte buken i leran, lämna utrymme åt stockar, stenar och ojämn mark utan att underredet skadas. Fyrhjulsdrivna Jeep® med Trail Rated® har optimerade infalls-, utgångs- och brytvinklar för att ge din bil tillräckligt utrymme.
Mittdifferential – med kugghjul
Växelsystem som är integrerat i fördelningslådan i fordon med konstant 4WD. Används till att fördela vridmomentet till de främre eller bakre drivaxlarna och låter fram- och bakhjulen rotera med olika hastighet vid körning i kurvor.
Neutral
När spaken är i det här läget kan fram- och bakaxlarna rotera fritt. Används ibland för att bogsera en Jeep® bakom ett annat fordon (t.ex. husbil) så att drivaxlarna inte behöver kopplas från. Används också vid växling till 4 Low.
Rörlighet
En Trail Rated®-fjädring är smidig som en gymnast. Vad innebär det? Flexibilitet är nyckeln till bra rörlighet. Ju rörligare ett hjul är desto bättre kan det upprätthålla kontakt med marken och tillföra den dragkraft som krävs för att köra över en samling hinder.
Steglöst variabel växellåda
Steglös växellåda som använder en skivkoppling för överföring av motorns vridmoment.
Shift-on-the-Fly
Förmågan att växla från tvåhjulsdrift till fyrhjulsdrift medan bilen är i rörelse.
Stel axel/Skruvfjädrar
Idealisk utrustning för offroad. Istället för att respektive hjul på en axel fjädrar separat (som vid individuell hjulupphängning) ansluter en stel axel upphängningen av de två hjulen. Skruvfjädrarna stöder sålunda bilens tyngd och låter hjulen röra sig uppåt och nedåt genom terrängen.
Tvåhjulsdrift ( Wrangler / Unlimited )
När spaken är i det här läget roterar framaxeln fritt medan kraft riktas till bakaxeln och hjulen som då driver bilen.
Utgångsvinkel
Vid återgång till plan mark från en nedförssluttning indikerar denna vinkel graden av den lutning från vilken bilen kan köra ur sluttningen utan att skrapa eller slå i bakre underredet.
Urkopplingsbar framaxel
Mekanisk eller vakuumstyrd komponent som främst används på modeller med fyrhjulsdrift för att koppla vridmoment till och från framaxeln. Vid byte från fyrhjulsdrift till tvåhjulsdrift kopplar systemet bort framaxeln från främre drivlinan så att framhjulen inte driver den främre drivlinan i onödan. Detta minskar slitaget på främre drivlinan, buller och bränsleförbrukning.
Växellåda
Mekanism som omvandlar vridmoment till praktisk drivkraft via ett antal växlar. Växellådan mångfaldigar vridmomentet i varierande utsträckning beroende på specifika krav under körning.
Öppen mittdifferential
Placerad i fördelningslådan på vissa fordon med konstant fyrhjulsdrift och fungerar på samma sätt som en öppen differential i axlarna men har mer kompakt form. Den här komponenten använder en planetväxel med planethjul som roterar runt ett solhjul och inuti kuggringen.
TOPPEN AV SIDAN